Zapraszamy do wysłuchania pieśni wielkopostnych i wielkanocnych, które wprowadzą nas w podniosłą atmosferę tego szczególnego dla ludzi wierzących czasu.

„A myśmy się chlubić powinni”

„Przykazanie nowe daję wam”

Tekst

„Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka”

Tekst

„Ludu kapłański”

Tekst

„Chrystus Pan karmi nas”

Tekst

„Dziękujemy Ci, Ojcze nas”

Tekst

„Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego”

Tekst

 „Wielbimy Krzyż Twój, Panie”

Tekst

„Krzyżu święty, nade wszystko”

Tekst

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony”

Tekst

„Z Twojego boku Chryste”

Tekst

„Święty jest nasz Pan”

Tekst

„Odszedł Pasterz od nas”

Tekst

„Śpiewajmy Panu, obrońcy naszemu”

„Pan zmartwychwstał i jest z nami”

Tekst

Głoś Imię Pana”

Tekst