Czym jest Triduum Paschalne?

Czym jest Triduum Paschalne i dlaczego jest tak ważne dla chrześcijan?

Triduum Paschalne to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. W czasie trzech dni, które obejmują Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną, wierni wspominają i celebrują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki czwartek Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu Kościół katolicki wspomina Czytaj dalej…

Dla chrześcijan Tajemnica Paschalna powinna przywoływać starożytną Paschę

Dla chrześcijan Tajemnica Paschalna powinna przywoływać starożytną Paschę, kiedy wszystkie pierworodne dzieci Izraela zostały ocalone, gdy naród wybrany został wyswobodzony z niewoli i kiedy wyruszył on w podróż do Ziemi Obiecanej. Wyzwolenie to zaczęło się w każdym domostwie od ofiary z baranka i posmarowania drzwi domu krwią. W następnych pokoleniach Czytaj dalej…

Kościół pierwszych wieków i obchody Wielkiej Nocy

Kościół pierwszych wieków obchodził mszę wielkanocną ze szczególną uroczystością. W niektórych miejscach obrzędy trwały całą noc, od zachodu słońca w wigilię Wielkanocy do wschodu słońca w wielkanocny poranek. W trakcie liturgii czytano wybrane fragmenty z Pisma, które mówiły ogólnie o historii zbawienia od stworzenia świata przez potop, od powołania Abrahama Czytaj dalej…